Hlavní stránka Autor Materiály a konstrukce Kontakt English www.TOMASRUCKER.com Kovaný nůž .cz

Kalení na hamon neboli parciální kalení má za účel vznik tvrdého ostří a měkkého hřbetu. Čepel se tak stává houževnatější a odolnější. Pro jeho zvýraznění se čepel leptá například v chloridu železitém, čímž vzniká ona esteticky působící linka na čepeli, která viditelně odděluje kalenou a nekalenou část.